Davek na motorna vozila DMV

Davek na motorna vozila (DMV)

Ne spreglejte: Izračun vseh stroškov in dajatev ob uvozu vozila

Osnova za določitev stopnje davka na motorna vozila (DMV) je izpust CO2, vrsta pogona (bencin, dizel), emisija trdih delcev, EURO standard in prostornina motorja v avtomobilu.

Obstoječe lestvice so veljavne za vozila z motorji EURO 5 ali višje. Za vozila z nižjim EURO standardom se davčni stopnji v tabeli prišteje 2% za motorje s standardom EURO 4, 5% za motorje s standardom EURO 3 ter 10% za motorje s standardom EURO 2 ali nižje.

Za vsa vozila pri katerih se uporablja kateri koli drug pogon, vključno z električnim, ali kombinacijo različnih pogonov (hibridno vozilo), se za določitev stopnje davka uporablja lestvica za bencinske motorje. Ta lestvica se uporablja tudi za dizelske hibride ter za dizelske motorje s standardom EURO 6 ali višje.

Pri izračunu stopnje davka na motorna vozila (DMV) za vozila z dizelskim motorjem, katerih izpust trdih delcev presega 0,005 g/km je potrebno prišteti 5%.

S 1.7.2012 je bil v sklopu Zakona za uravnoteženje javnih financ uveden dodatni davek na motorna vozila, katerih prostornina motorja obsega najmanj 2.500 kubičnih centimetrov. Dodatni davek za vozila s prostornino motorja tako znaša 8% za vozila z nad 2.500 ccm, 10% za vozila z nad 3.000 ccm, 13% za vozila z nad 3.500 ccm in 16% za vozila s prostornino motorja nad 4.000 ccm.

Razpon davka na motorna vozila (DMV) za bencinske ali hibridne motorje tako trenutno znaša od 0,5% do 52% (26% + 10% za EURO 2 standard + 16% za prostornino motorja nad 4.000 ccm). Razpon davka na motorna vozila (DMV) za dizelske motorje pa znaša od 1% do 62% (31% + 10% za EURO 2 standard + 5% za izpust trdih delcev nad 0,005 g/km + 16 % za prostornino motorja nad 4.000 ccm).

Osnova za določitev višine davka na motorna vozila (DMV) je lahko neto vrednost vozila, če je vozilo kupljeno z izkazanim davkom na dodano vrednost (DDV) oz. bruto vrednost vozila, če je vozilo kupljeno brez izkazanega davka na dodano vrednost.

Neto vrednost vozila, če je vozilo kupljeno z izkazanim davkom na dodano vrednost (DDV), množite s stopnjo davka na motorna vozila (DMV), ki jo izračunate tako, da se stopnji davka v lestvici prišteje dodatek za EURO standard motorja, ki je nižji od standarda EURO 5 in dodatek za prostornino motorja, če je le-ta večja od 2.500 ccm.

Bruto vrednost vozila, če je vozilo kupljeno brez izkazanega davka na dodano vrednost (DDV), množite s stopnjo davka na motorna vozila (DMV), ki jo izračunate tako, da se stopnji davka v lestvici prišteje dodatek za EURO standard motorja, ki je nižji od standarda EURO 5 in dodatek za prostornino motorja, če je le-ta večja od 2.500 ccm.

Plačilo davka na motorna vozila (DMV) Davek se plača davčnemu organu pred prvo registracijo v Sloveniji. Davčni organ izda potrdilo o plačanem davku na motorna vozila (DMV), kar je osnova za pridobitev potrdila o homologaciji, brez katerega ni mogoče vozila registrirati v Sloveniji.

Lestvica stopenj davka na motorna vozila (DMV) in dodatkov od 2012 dalje 

Izpust CO2 (g/km) Stopnja davka na motorna vozila (DMV) za motorje na bencin, plin, hibridni pogon, dizelski pogon s standardom EURO6 Stopnja davka na motorna vozila (DMV) za dizelske motorje  s standardom EURO5 in nižje
 od 0 do vključno 110  0,50%  1,00%
 nad 110 do vključno 120  1,00%  2,00%
 nad 120 do vključno 130  1,50%  3,00%
 nad 130 do vključno 150  3,00%  6,00%
 nad 150 do vključno 170  6,00%  11,00%
 nad 170 do vključno 190  9,00%  15,00%
 nad 190 do vključno 210  13,00%  18,00%
 nad 210 do vključno 230  18,00%  22,00%
 nad 230 do vključno 250  23,00%  26,00%
 nad 250  28,00%  31,00%
     
Dodatek zaradi nižjega EURO standarda motorja Dodatek v odstotnih točkah stopnji davka na motorna vozila (DMV) Dodatek v odstotnih točkah stopnji davka na motorna vozila (DMV)
EURO2 10,00% 10,00%
EURO3 5,00% 5,00%
EURO4 2,00% 2,00%
Dodatek zaradi emisije trdih delcev nad 0,005 g/km 0,00% 5,00%
     
Dodatek DMV glede na prostornino motorja Dodatek v odstotnih točkah stopnji davka na motorna vozila (DMV)
do 2.499 ccm 0,00%
od 2.500 do 2.999 ccm 8,00%
od 3.000 do 3.499 ccm 10,00%
od 3.500 do 3.999 ccm 13,00%
nad 4.000 ccm 16,00%

 

Kontrola plačila davka na motorna vozila (DMV): Preko sistema e-davki je možno peveriti ali je za vozilo (na podlagi št. šasije) plačan davek na motorna vozila (DMV) ali ne. Če nimate možnosti preveriti ta podatek sami, ga lahko za vas brezplačno preverimo mi. Potrebno je le poslati elektronsko pošto na info@avtoalan.com

Davek na dodano vrednost (DDV): Znaša 22% od osnove v katero vštevamo neto nabavno ceno povečano za vrednost davka na motorna vozila (DMV).

Plačilo davka na dodano vrednost (DDV): DDV plača uvoznik oz. pridobitelj. Če je uvoznik/pridobitelj pravna oseba se DDV plača skladno z mesečnim obračunom DDV. Če je pridobitelj fizična oseba se DDV odmeri in plača sočasno s plačilom davka na motorna vozila (DMV).